Volikogu oktoobrikuu komisjonid

Teisipäeval, 3. oktoobril

9.00 Majanduskomisjon, maa- ja keskkonnakomisjon

Koosoleku teeme koos maa- ja keskkonnakomisjoniga.

Koguneme kel 9.00 Kriilevälja külla Rukkilille teele. Peale üleandmiseks esitatavate kommunikatsioonidega tutvumist suundume vallamajja. Koosolek toimub Parnu 3 II korruse saalis

Päevakord:

1. Rukkilille tee- ja kommunikatsioonide üleandmise taotluse läbivaatamine.

2. Kinnistu renditaotluse läbivaatamine (Valgma külaplats).

3. Vallavara otsustuskorras võõrandamine.

4. Teemaade ostmine.

5. Paide valla eelarve täitmise aruanne 31.08.2017.

6. Paide valla 2017 aasta II lisaeelarve.

7. Paide Vallavolikogu alaeelarve muutmine.

8. Paide Vallavalitsuse alaeelarve muutmine.

9. Informatsioonid

 

Kolmapäeval, 4. oktoobril

15.00 Kultuuri- ja hariduskomisjon - Sargvere keskusehoones

Päevakord:

1. Sargvere noortetoa tegevusega tutvumine

2. Riikliku järelevalve ettekirjutuste täitmine

3. Informatsioonid.

Teisipäeval, 10. oktoobril

11.00 Sotsiaalkomisjon

Päevakorras:

1. Kokkuvõte 2014-2017 tegevustest (iga komisjoni liige valmistab ettekande meeldejäänud sündmusest)

2. Avaldused

3.Informatsioonid

 

 

Volikogu septembrikuu komisjonid

Teisipäeval, 5. septembril

13.00 Sotsiaalkomisjon

Päevakorras:

1.       Bussiliiklusest

2.       Sotsiaalteenused valla inimestele pärast valimisi

3.       Määruste kehtivus enne uue omavalitsuse määruste kehtestamist

4.       Informatsioonid
 

Kolmapäeval, 6.septembril 

9.00 Maa- ja keskkonnakomisjon

Päevakord:

  1. Paide valla teehoiukava 2017-2022 kinnitamine (I lugemine)
  2. Paide valla arvamused geoloogiliste uuringulubade andmiseks
  3. Aiamaa kinnistu võõrandamine

14.00 Majanduskomisjon

Päevakord:

    1. Paide valla eelarve täitmise aruanne 31.08.2017.a.

    2. Audiitori määramine.

    3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras.

    4. Paide Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine.

    5. OV ülesannete delegeerimine JOL-ile.

    6. Informatsioonid

16.00 Kultuuri- ja hariduskomisjon

Päevakorras:

1. Paide valla huvihariduse ja huvitegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018

2. Informatsioonid