Uudised ja teated

Vallavalitsuse istung toimub 01.novembril kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine Ehituslubade väljastamine ...

Paide vallavalitsuse 1. novembri istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 01.novembril kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine Ehituslubade väljastamine ...

Mööblitööstuse kinnistu DP Paide VV 23.10.2017 korraldus nr 252
Vallavalitsuse istung toimub 23.oktoobril kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Ühekordsete toetuste määramine Koduteenuse osutamine Õpilastele sõidukompensatsiooni...

Paide vallavalitsuse 23. oktoobri istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 23.oktoobril kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Ühekordsete toetuste määramine Koduteenuse osutamine Õpilastele sõidukompensatsiooni...

Esmaspäev 9. oktoober 15.00 Vallavalitsus  Päevakord: Ühekordsete toetuste määramine Koduteenuse osutamine Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Raha...

9. - 13. oktoober

Esmaspäev 9. oktoober 15.00 Vallavalitsus  Päevakord: Ühekordsete toetuste määramine Koduteenuse osutamine Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Raha...

Liin nr 11 Paide-Koeru-Paide uus väljumisaeg
Mööblitööstuse kinistu detailplaneering
Teisipäeval, 3. oktoobril 9.00 Majanduskomisjon, maa- ja keskkonnakomisjon Koosoleku teeme koos maa- ja keskkonnakomisjoniga. Koguneme kel 9.00 Kriilevälja külla Rukkilille...

Volikogu oktoobrikuu komisjonid

Teisipäeval, 3. oktoobril 9.00 Majanduskomisjon, maa- ja keskkonnakomisjon Koosoleku teeme koos maa- ja keskkonnakomisjoniga. Koguneme kel 9.00 Kriilevälja külla Rukkilille...

Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 15.oktoobril 2017.a. Valimiste jaoskonnad asuvad Paides, Pärnu tn 3  teise korruse saalis (jaoskond nr 4), Sargvere külas Keskusehoones...

Valimiste info

Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 15.oktoobril 2017.a. Valimiste jaoskonnad asuvad Paides, Pärnu tn 3  teise korruse saalis (jaoskond nr 4), Sargvere külas Keskusehoones...

  2006. aastal kehtestatud detailplaneeringu muutmine algatati Paide Vallavalitsuse 06.03.2017 korraldusega nr 39. Planeeringuala asub Mäo külas, Mööblitööstuse kinnistu katastriüksusel nr...

Mäo keskuse kinnistu DP muutmise (Mööblitööstuse planeering) avalik väljapanek 2. - 15. oktoober

  2006. aastal kehtestatud detailplaneeringu muutmine algatati Paide Vallavalitsuse 06.03.2017 korraldusega nr 39. Planeeringuala asub Mäo külas, Mööblitööstuse kinnistu katastriüksusel nr...

Uuringute asukohad paiknevad järgmistes külades ja katastriüksustel: 1.  Võõbu külas, Võõbu II uuringuala, katastriüksusel 56501:001:0339, uuritav maavara on kruus ja liiv. 2....

AS TREV-2 Grupp taotleb Keskkonnaametilt geoloogiliste uuringute lubasid maavara kaevandamiseks

Uuringute asukohad paiknevad järgmistes külades ja katastriüksustel: 1.  Võõbu külas, Võõbu II uuringuala, katastriüksusel 56501:001:0339, uuritav maavara on kruus ja liiv. 2....

Paide linna valimiskomisjon valis komisjoni esimeheks Karin Tenisson-Alevi (tel 509 8513,  karin.tenisson-alev@paide.ee ) ja aseesimeheks Nellika Valderi (tel 5555 0648,  ...

Paide linna volikogu valimiskomisjoni lahtiolekuajad

Paide linna valimiskomisjon valis komisjoni esimeheks Karin Tenisson-Alevi (tel 509 8513,  karin.tenisson-alev@paide.ee ) ja aseesimeheks Nellika Valderi (tel 5555 0648,  ...

Paide Vallavalitsuse 10.07.2017 korraldusega nr 175    otsustati rahastada järgmised taotlused: Toetuse saaja Projekti nimi ...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine

Paide Vallavalitsuse 10.07.2017 korraldusega nr 175    otsustati rahastada järgmised taotlused: Toetuse saaja Projekti nimi ...

Haidler OÜ kuulutab

Teade

Haidler OÜ kuulutab

6.-9. juulini viiakseSargveres läbi Eesti Lahtised Meistrivõistlused tiibvarjude täpsusmaandumises. Võistluspaik Kändliku Sargvere küla, ürituse läbiviijaks Lennuklubi Keelutsoon. ...

6.-9. juulini Sargveres Eesti Lahtised Meistrivõistlused tiibvarjude täpsusmaandumises

6.-9. juulini viiakseSargveres läbi Eesti Lahtised Meistrivõistlused tiibvarjude täpsusmaandumises. Võistluspaik Kändliku Sargvere küla, ürituse läbiviijaks Lennuklubi Keelutsoon. ...

Paide Vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist ja koostööle orienteeritud koolijuhti ja kuulutab välja avaliku konkursi Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale. Paide...

Konkurss Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale

Paide Vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist ja koostööle orienteeritud koolijuhti ja kuulutab välja avaliku konkursi Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale. Paide...

Esmaspäev 5. juuni 10.00 Tarbja noortetoas huvihariduse rahastust puudutav koosolek - Enn Lehtpuu 10.00 Valimiskomisjoni koosolek Raekojas - Silvia Aarma 14.00 ...

5. - 16. juuni

Esmaspäev 5. juuni 10.00 Tarbja noortetoas huvihariduse rahastust puudutav koosolek - Enn Lehtpuu 10.00 Valimiskomisjoni koosolek Raekojas - Silvia Aarma 14.00 ...

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

1.juulist 2017 rakenduvad jäätmeveo uued teenustasud

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

Lisaks sobitusühma õpetajale ootame meile tööle ka: - lasteaiaõpetajat Sargvere õppekohta - lasteaiaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajat) -...

Paide Valla Lasteaed-Kool otsib õpetajaid ja logopeedi

Lisaks sobitusühma õpetajale ootame meile tööle ka: - lasteaiaõpetajat Sargvere õppekohta - lasteaiaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajat) -...

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Kodanikualgatuslikud kevadprojektid said toetust

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Järvamaal ajavahemikus 13.04.2017 kuni 13.06.2017. Info ja taotlusmaterjalid on saadaval lingilt: ...

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor avatud kuni 13.juuni k.a.

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Järvamaal ajavahemikus 13.04.2017 kuni 13.06.2017. Info ja taotlusmaterjalid on saadaval lingilt: ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 4