Juunikuu komisjonid

Reedel 1. juunil

9.00 Maa- ja keskkonnakomisjon

Päevakorras avalduste läbivaatamine


Esmaspäeval  5. juunil

14.00 Majanduskomisjon

Päevakord:

1. Paide valla eelarve täitmise aruanne 31.05.2017.a.

2. Paide Valla arengukava läbivaatamine.

3. Nõusoleku andmine maa otsustuskorras müügiks.

4. Taotluse läbivaatamine


Teisipäeval  6. juunil

15.00 Kultuuri- ja hariduskomisjon

Päevakorras:

1. Arengukava muutmine (II lugemine)

2. Riikliku järelevalve ettekirjutuste täitmine

3. Informatsioonid

Esmaspäeval 12. juunil

13.00 Sotsiaalkomisjon

Päevakord:

 

Maikuu komisjonid

Neljapäev 11.mai

9.00 Maa- ja keskkonnakomisjon

Päevakord:

1) Arengukava muutmine.

2) Informatsioonid

Teisipäev 16. mai

13.15 Sotsiaalkomisjon

Päevakorras: 

1. Arengukava ettepanekute arutelu

2. Transpordikorralduse küsitluse tulemused

3. Tänavanimede muutmine ühinenud omavalitsuses

4. Avaldused

5. Informatsiooni

16.00 Kultuuri- ja hariduskomisjon

Päevakorras:

1. Arengukava muutmine

2. Kooli põhikirja muutmine

3. Informatsioonid.


Kolmapäev 17. mai

14.00 Majanduskomisjon

Päevakord:

1. Paide valla eelarve täitmise aruanne seisuga 31.04.2017.

2. Paide Valla I lisaeelarve.

3. Paide Valla arengukava läbivaatamine

4. Sargvere keskusehoone fassaad

5. Informatsioonid.

6. Info 2018 a. eelarve koostamise põhimõtted.