Paide Vallavolikogu 24. mai istungi päevakord

Paide Vallavolikogu istung toimub 24.mail algusega kell 13.00 Sargvere mõisas.

Päevakorras:

  1. Laenu võtmine

Ettekandja: finantsist Aime Adler

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

  1. Paide valla 2017. a lisaeelarve

Ettekandja: finantsist Aime Adler

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

  1. Arengukava muutmine (I lugemine)

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandjad: komisjonide esimehed

  1. Kooli põhimääruse muutmine

Ettekandja: abivallavanem Enn Lehtpuu

Kaasettekandja: kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Evi Kass

  1. Informatsioonid ühinemise töögruppide tööst

Ettekandjad: töögruppide esindajad

  1. Informatsioonid