Volikogu 12. oktoobri istungi päevakord

Paide Vallavolikogu istung toimub 12.oktoobril algusega kell 13.30 Pärnu tn 3 II korruse saalis.

Päevakorras:

 1. Paide valla 2017.a lisaeelarve

Ettekandja: finantsist Aime Adler

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Vallavalitsuse alaeelarve muutmine

Ettekandja: finantsist Aime Adler

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Volikogu alaeelarve muutmine

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raja

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Paide valla teehoiukava 2017-2022 kinnitamine (II lugemine)

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

 1. Pärnapõllu kinnistu võõrandamine

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Rukkilille tee koos tehnovõrkudega  munitsipaalomandisse võtmine

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa.

 1. Kinnistute ostmine (teed)

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Nõusoleku andmine maa rentimiseks

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa.

 1. Revisjonikomisjoni tööaruanne

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Mart Mäemets

 1. Informatsioonid

Volikogu 14. septembri istungi päevakord

Paide Vallavolikogu istung toimub 14.septembril algusega kell 14.00 Võõbu külas perekond Runneli kodus.

Päevakorras:

 1. Paide valla teehoiukava 2017-2022  (I lugemine)

Ettekandja: majandusnõunik Helle Künsar

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

 1. Paide valla huvihariduse ja huvitegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Enn Lehtpuu

Kaasettekandja: kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Evi Kass.

 1. Paide valla arvamused geoloogiliste uuringulubade andmiseks

Ettekandja: keskkonnanõunik Anti Annus

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

 1. Audiitori määramine

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja: Vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja:  majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Ülesannete delegeerimine Järvamaa Omavalitsuste Liidule

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

 1. Revisjoniakti läbiarutamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Mart Mäemets

Kaasettekandja: vallavanem Veljo Tammik

 1. Informatsioonid

Raivo Raja

Volikogu esimees