Volikogu 14. septembri istungi päevakord

Paide Vallavolikogu istung toimub 14.septembril algusega kell 14.00 Võõbu külas perekond Runneli kodus.

Päevakorras:

  1. Paide valla teehoiukava 2017-2022  (I lugemine)

Ettekandja: majandusnõunik Helle Künsar

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

  1. Paide valla huvihariduse ja huvitegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Enn Lehtpuu

Kaasettekandja: kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Evi Kass.

  1. Paide valla arvamused geoloogiliste uuringulubade andmiseks

Ettekandja: keskkonnanõunik Anti Annus

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

  1. Audiitori määramine

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

  1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja: Vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Toomas Uusmaa

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

  1. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja:  majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

  1. Ülesannete delegeerimine Järvamaa Omavalitsuste Liidule

Ettekandja: vallavanem Veljo Tammik

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Harti Paimets

  1. Revisjoniakti läbiarutamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Mart Mäemets

Kaasettekandja: vallavanem Veljo Tammik

  1. Informatsioonid

Raivo Raja

Volikogu esimees