Võlanõustamise ja tasuta õigusabi võimalustest Järvamaal

Tasuta õigusabi võimalustest Eesti vabariigis:

Võlanõustamine Järvamaal:

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus: http://www.sesok.ee/teenused/volanoustamine

 

Võlanõustamisteenusele on oodatud inimesed, kes on sattunud makseraskustesse ning ei suuda täita oma rahalisi kohustusi – tasuda igakuiseid arveid ning tagastada võetud laene. Võlanõustajaga saab probleemidesse sattunud inimene või perekond arutleda erinevate lahendusvariantide üle leidmaks parimat võimalikku varianti olukorra lahendamiseks. Praktilist abi pakub võlanõustaja võlausaldajatega läbirääkimistel maksetingimuste muutmiseks, lepingumuudatuste tegemiseks või kohustuste ümberkujundamiseks, suhtlemisel kohtutäituritega ja vajadusel ka suhtlemisel kohtuga.

 

Võlanõustaja

  • selgitab võlgnikule tema õigusi ja kohustusi
  • aitab koostada võlanõuete ülevaadet
  • selgitab lepingute ja ametlike kirjade sisu; julgustab suhtlemisel ametiisikute ja -asutustega, vajadusel esindab klienti võlausaldajatega suhtlemisel
  • aitab teha maksegraafikuid
  • õpetab koostama pere eelarvet
  • tegeleb uute võlgade teket vältivate tegevusstrateegiate väljatöötamisega

Oluline on, et nõustamisele tulev inimene võtaks kaasa kõik võlgasid puudutavad dokumendid: kohtulahendid, võlausaldajate teatised ja meeldetuletuskirjad, kirjad inkassofirmadelt, laenulepingud koos hilisemate muudatustega jms.

 

Võlanõustamise kohti veel internetis: