Paide Valla Teataja

Ajalehte "Paide Valla Teataja"  annab välja
Paide Vallavalitsus, Pärnu tn. 3, 72711 Paide 

 

Kaastöid ja kuulutusi saata:  paide@paidevald.ee

 

Vastutava toimetaja ülesannetes:

Enn Lehtpuu  383 8955, E-post: enn.lehtpuu@paidevald.ee

 

Trükk ja kujundus OÜ Vali Press  www.vali.ee