Valimiste info

Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 15.oktoobril 2017.a.
Valimiste jaoskonnad asuvad Paides, Pärnu tn 3  teise korruse saalis (jaoskond nr 4), Sargvere külas Keskusehoones (jaoskond nr 5) ja Anna külas Anna Vaba Aja Majas (jaoskond nr 6).

Jaoskonnad on avatud eelhääletamise ajal 09.10.-11.10.2017  kell 12.00- 20.00 ja valimiste päeval 15.oktoobril kell 09.00- 20.00.
Eelhääletamise  ajal saavad kõik Paide valla rahvastikuregistrisse kantud valijad hääletada Paides jaoskonna nr 4 ruumides. Eelhääletamise ajal saavad Paides hääletada kõik valijad olenemata elukohast.

Paides on avatud 05.oktoobrist kuni 08.oktoobrini kell 12.00-20.00 ka maakonnakeskuses hääletamise jaoskond (asub Paide Kultuurikeskuses), kus saavad samuti hääletada kõik, kellel on valimisõigus.  

Kes tahab kodus hääletada, peab eelnevalt saatma jaoskonda kirjaliku avalduse kodus hääletamiseks. Avalduses tuleb ära märkida ka põhjus (tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus). Kodus saab hääletada ainult 15.oktoobril ja avaldusi võetakse vastu jaoskonnas kuni kella 14.00-ni. Kes soovib oma avaldust enne eelhääletamise algust ära saata, võib saata avalduse Paide linna valimiskomisjonile (asub Paide Raekojas).

Siseministeerium saadab välja paberkandjal valijakaardid neile, kes pole elektroonilist valijakaarti tellinud. Kes pole valijakaarti saanud, võib pöörduda andmete kontrollimiseks vallavalitsuse poole. Kontrollige oma postkastide olukorda. Igal aastal saadab Eesti Post päris palju valijakaarte Siseministeeriumisse tagasi.

Hääletama tulles võta kaasa ka isikut tõendav dokument (nt pass, ID kaart, juhiluba). Valijakaarti pole vaja kaasa võtta.

e-hääletamine

Selleks, et elektrooniliselt hääletada, on valijal vaja ID kaarti ja kehtivat digitaalallkirja sertifikaati. Arvutis peab olema ka kaardilugemise tarkvara - tasuta alla laaditav  https://installer.id.ee.

Elektrooniline hääletamine algab 05.oktoobril kell 09.00, kestab ööpäevaringselt ja lõpeb eelhääletamise ajal 11.oktoobril kell 18.00. E-hääletada saab aadressil www.valimised.ee.

Silvia Aarma

Vallasekretär    

Paide linna volikogu valimiskomisjoni lahtiolekuajad

Paide linna valimiskomisjon valis komisjoni esimeheks Karin Tenisson-Alevi (tel 509 8513, karin.tenisson-alev@paide.ee) ja aseesimeheks Nellika Valderi (tel 5555 0648, nellika.valder@paide.ee).

Paide linna valimiskomisjoni asukoht on Paide raekojas (Keskväljak 14, Paide).

Komisjoni tööaeg  (16.08.2017-05.09.2017) on määratud  järgmiselt:

esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, reede kella 13.00-16.00;

teisipäev kella 15.00-18.00.

Kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval 5. septembril töötab valimiskomisjon kella 18.00-ni.


Volikogu valimiste tähtajad ja toimingud

  • Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 23-liikmelise Paide LinnavolikoguEsmakordselt saavad volikogu valimistel osaleda 16-17-aastased noored.
     
  • Valimised toimuvad ühes ringkonnas, st kogu uue moodustuva omavalitsusüksuse territooriumil. Sellest tulenevalt on kandidaatide valik nüüd laiem kui varasemalt, nimekirjas on kõigi kolme ühineva omavalitsusüksuse kandidaadid. See tähendab, et nt Paide linna elanik saab nüüd valida volikogusse ka praeguse Paide või Roosna-Alliku valla territooriumil elava kandidaadi või vastupidi.
     
  • Valimiste läbiviimiseks moodustas Paide Linnavolikogu 23. märtsi 2017 otsusega nr 11 linna valimiskomisjoni, mille liikmeteks on Karin Tenisson-Alev, Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder, Anne Aas, Kaja Kört ja Peeter Läll. Samasisulised otsused võtsid 30. märtsil vastu ka Paide Vallavolikogu ja Roosna-Alliku Vallavolikogu. Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
     
  • Volikogu valimiste informatsiooni avaldame jooksvalt linna veebilehel aadressil paide.kovtp.ee/linnavolikogu. Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.vvk.ee/kov2017/.

 

Vabariigi valimiskomisjon

Valimisjaoskondade moodustamine ja piirid