1. märtsi 2015 Riigikogu valimised

Paide valla jaoskonnakomisjon asub Paides Pärnu tn 3 II korruse ruumis nr 204 ja on avatud 9.00 - 20.00

2013 KOV volikogu valimised

Siin on avaldatud 2013. aasta Paide Vallavolikogu valmiste korraldamisega seonduv.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse sätete kohaselt tuleb volikogu otsus volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramise, valimisringkonna moodustamise, numeratsiooni, piiride ning mandaatide arvu määramise osas avalikustada kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmise päevast.

 

Paide Vallavolikogu OTSUSED kohalike omavalitsuste volikogu 2013 aasta valimiste kohta:

 

Paide Vallavalitsuse KORRALDUSED KOV volikogu 2013 aasta valimiste kohta:

 

Paide valla valimiskomisjoni OTSUSED:

 

Valimiste info

 Valla valimiskomisjon loeb hääletussedeleid üle 21.oktoobril kell 10.00 Paides Pärnu tn 3, Paide Vallavalitsuses vallasekretäri ruumis.

 

Veel olulisi linke: