Uudised ja teated

« Tagasi

Paide vallavalitsuse 23. oktoobri istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 23.oktoobril kell 15.00 vallamajas.

Päevakord:

 1. Ühekordsete toetuste määramine
 2. Koduteenuse osutamine
 3. Õpilastele sõidukompensatsiooni hüvitamine
 4. Detailplaneeringu kehtestamine
 5. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine
 6. Edukama pakkumuse kinnitamine
 7. Ehituslubade väljastamine
 8. Kasutusloa väljastamine
 9. Projekteerimistingimuste väljastamine
 10. Avalduse läbiarutamine
 11. Alaeelarvete muutmine