Liikluse piiramine valla teedel

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning seoses pinnase sulamisest tingitud tee konstruktsiooni nõrgenemisega ja vajadusega kaitsta teid lõhkumise eest,

Vastavalt Paide Vallavalitsuse korraldusele nr 50, 06.03.2017:

Keelata 8 tonnise täismassiga ja raskematele masinatele (v.a. ühistransport, prügiautod, piimaautod, vee ja –kanalisatsiooni süsteeme teenindav transport) liiklemine Paide valla kohalikel kruusa- ja pinnaseteedel.  

Uudised ja teated

20. - 24. märts

17.03.2017

Esmaspäev 20. märts 9.00 Töötajate koosolek 15.00 Vallavalitsus Päevakord: Arvamus vee erikasutusloa väljastamiseks Ühekordsete toetuste määramine Õpilase sõidukulu hüvitamine Raha eraldamine Parima hinnapakkumise valimine Paide Vallavalitsuse 16....  Loe edasi »

Üleskutse Anna kiriku toetamiseks

Oma annetuse saad teha EELK Anna koguduse kiriku remondi fondi arveldusarvele  SEB EE631010220056672016 märksõnaks "Kiriku heaks", või jumalateenistustel kirikus kohapeal. Märkida annetaja nimi ja isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks. 

Infot  koguduse kohta leiad koguduse kodulehelt www.eelk.ee/anna ja FB-s EELK Anna kogudus

Lähemalt loe siit!