Paide valla ajaloost

Pärast Eesti Vabariigi tekkimist 1918.a. oli Paide valda hõlmaval territooriumil Mäo ja Anna vallad. 1.aprillist 1939.a. liideti nimetatud vallad ühtseks Paide vallaks, vallavanemaks oli JUHAN NURMIK. Vallavolikogu moodustasid 14 vallavolinikku, valda teenindasid 2 konstaablit, olid moodustatud raamatukogude toimkonnad, koolide hoolekogud.

1939.a. osteti valla poolt vallamajaks Paides Veski tn.12 paiknev elamu koos kõrvalehitiste ja krundiga., milles tegutseti kuni 1.detsembrini 2003.
1940.a. asusid valla territooriumil viis kooli. Sargvere, Mäo, Mündi, Purdi ja Mustla koolid. Tegutsesid Anna Haridus- ja Muusika Selts; Mustla, Mäo ja Mündi haridusseltsid , Sargvere Raamatukogude Selts; Valgma, Nurmsi, Mündi, Palu ja Anna maanaiste seltsid; Mustla, Sargvere, Mäo, Mündi ja Anna raamatukogud, Anna maanoorte ring jne.
1940.a. peale Eesti Vabariigi okupeerimist NSV Liidu poolt likvideeriti kõik valla territooriumil tegutsenud seltsid.
1941 - 1944 Saksa okupatsiooni ajal elati vallas peamiselt Eesti Vabariigi aegse elukorralduse järgi.
Uuesti taastati valla õigused 24.oktoobril 1991.a.
Praegu on Paide vallas 28 küla 1712 (seisuga 01.01.2014) elanikuga 300,4 km2 suurusel territooriumil. Suuremad külad on Tarbja , Sargvere , Nurmsi ja Kriilevälja . Paide valda läbib Tallinn-Tartu maantee, mille äärde on koondunud teenindusega tegelevad ettevõtted. Tootmisega tegelevad meie vallas AS Viking Window, AS Invester, AS Beto, AS Prelvex, täisühing RTV Saekoda. Põllumajandusega tegelevad põllumajandusühistud Mäos ja Sargveres samuti AS Sõmeru-S ja talud.
2.veebruaril 2007 avas Mäkülas uksed Kesko Agro müügihall, mis on orienteeritud just põllumajandusettevõtetele. Märtsis 2008 avas Mäo ristis bensiinijaama ka AS Statoil.
Paide valla hallata oli alates 1.septembrist 2007 lasteaed-algkool Sargveres (laste vähesuse tõttu reorganiseeriti põhikoolist LAK-iks) ja  lasteaed-algkool Tarbjal. Alates 1.augustist 2011 liideti mõlemad koolid üheks õppeasutuseks : Paide Valla Lasteaed-Kooliks. Kultuurielu edendavad Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts, Spordiklubi Sargvere ja Anna Vaba Aja Maja. Raamatukogude juures on avalikud internetipunktid Annas, Tarbjal ja Sargveres. Vallarahvast teenindavad ka sidejaoskonnad Sargvere ja Annas. Anna sidejaoskond kuulus aga AS Eesti Post reorganiseerimistöö tulemusel sulgemisele 2008.a. kevadel.
Ajaloo- ja kultuurimälestistest on säilinud 18.saj. pärinevad mõisahooned Purdis ja Sargveres, 19.saj. pärinev mõisahoone Eiveres, eraomanduses olev mõisahoone Mäos ootab oma saatust, et uuesti kasutust leida. Paide valla ainuke kirik asub Annas, kus tegutseb Eesti Evangeelse Lutherliku Kiriku Anna kogudus.
Paide valla territooriumil on säilinud ka hulgaliselt muistseid asula- ja matmispaiku tähistavaid kivikalmeid, vanimad neist pärinevad I aastatuhandest m.a.j.
Meeldivaid puhkusevõimalusi jahi- ja kalameestele pakuvad meie metsad, jõed ja järved. Puutumatu looduse ilu ja võlu saavad matkajad nautida Matsimäe ümbruse rabades, metsades.