Elanike arv seisuga 02.01.2015

Küla

 Mehed

Naised

 

Kokku

 

*Paide valla täpsusega

23

19

42

Anna küla

43

39

82

Eivere küla

22

17

39

Kirila küla

11

6

17

Korba küla

19

18

37

Kriilevälja küla

45

39

84

Mustla küla

18

13

31

Mustla-Nõmme küla

13

10

23

Mäeküla küla

15

17

32

Mäo küla

34

27

61

Mündi küla

36

32

68

Nurme küla

13

11

24

Nurmsi küla

53

44

97

Ojaküla küla

8

8

16

Otiku küla

13

9

22

Pikaküla küla

27

41

68

Prääma küla

9

15

24

Puiatu küla

18

11

29

Purdi küla

26

25

51

Sargvere küla

117

100

217

Seinapalu küla

14

10

24

Sillaotsa küla

27

37

67

Suurpalu küla

39

34

71

Sõmeru küla

7

10

17

Tarbja küla

144

115

259

Valgma küla

28

20

48

Veskiaru küla

7

3

10

Viraksaare küla

49

37

86

Võõbu küla

5

5

10

Paide vald Kokku

883

767

1650