Paide valla keskkonnajaamade lahtiolekuajad alates 01.01.2016

Jäätmeveo piirkonnad

Paide jäätmejaamas saab eterniidijäätmeid tasuta ära anda

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projekti, mille raames võetakse Paide jäätmejaamas tasuta vastu eterniidijäätmeid Paide linna, Paide valla ja Väätsa valla elanikelt. Tasuta vastuvõtt on planeeritud 2015. aasta lõpuni, kuid projektirahade lõppemisel võib tasuta vastuvõtt lõppeda varem.

Evelyn Jasson

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuht

Loomsete jäätme käitlemisest

 

Alates 01.01.2005 ei ole enam lubatud matta loomseid jäätmeid.
Loomsete jäätmete käitlemine toimub nüüdsest:  Loomsete Jäätmete Käitlemise AS- s
Aadress: Ebavere küla, 46202 Väike -Maarja vald, Lääne- Virumaa
Koduleht: http:// www.ljk.ee
Info saamiseks või küsimuste tekkimisel pöörduda valla loomaarsti või Järvamaa Veterinaarkeskuse poole
 
 
 
 
 
 
 

Korraldatud jäätmeveost

 
Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks esitada Paide Vallavalitsusele vabas vormis taotlus, millel kirjeldada selgelt asjaolusid. Taotluse võib saata vallavalitsusele posti teel, aadressile: Pärnu 3, 72711 Paide linn või e-posti aadressile: paide@paidevald.ee,  skaneeritult või digiallkirjastatult.
Lisainfo: Paide valla keskkonnanõunik Anti Annus; tel. 38 38 958 või 511 7313.
Palume taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!
NB! Jäätmeveo vabastuse taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui vabastamise asjaolud on tõesed ja Jäätmeseaduse alusel vabastamist võimaldavad.
 
Paide Vallavalitsus