Laupäeval, 23. septembril 2017 toimub Paide vallas OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING

Kogumisringil võetakse elanikelt vastu ainult ohtlikke jäätmeid!

Ohtlikud jäätmed on:

Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid, lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin, taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid, vanad akud ja akuvedelikud, leeliselised pesuained, kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted, elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid, patareid.

Olmejäätmeid ja elektroonikat vastu ei võeta!

Kogumisauto peatuspaigad ja -ajad on järgmised:

KELLAAEG                PEATUSKOHT

09.00 – 09.15             Mustla-Nõmmel endise metskonna kontori juures

09.30 – 09.45             Mustla külas, Vanakõrtsi kinnistu teeristis

10.10 – 10.30             Anna keskasulas, koguduse maja juures

10.45 – 11.00             Korba külas, teeristil Otsa kinnistu juures

11.20 – 11.40             Mäos pakendikonteineri juures endise „Apelsini maja" taga

12.00 – 12.20             Mündi asulas, kortermajade pakendikonteineri juures

12.45 – 13.00             Valgma külas, Herma kinnistu juures teeristil

13.15 – 13.30             Nurmsi külas, Vene-Jaani talu väravas

NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike aega ja kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda.

Kogumise viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK).  Lisainfo KEJHK telefonide: 38 52 175 või 38 52 200. Töid teostab AS Epler&Lorenz. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

         

 

Paide valla keskkonnajaamade lahtiolekuajad alates 01.01.2016

Jäätmeveo piirkonnad

Paide jäätmejaamas saab eterniidijäätmeid tasuta ära anda

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projekti, mille raames võetakse Paide jäätmejaamas tasuta vastu eterniidijäätmeid Paide linna, Paide valla ja Väätsa valla elanikelt. Tasuta vastuvõtt on planeeritud 2015. aasta lõpuni, kuid projektirahade lõppemisel võib tasuta vastuvõtt lõppeda varem.

Evelyn Jasson

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuht

Loomsete jäätme käitlemisest

 

Alates 01.01.2005 ei ole enam lubatud matta loomseid jäätmeid.
Loomsete jäätmete käitlemine toimub nüüdsest:  Loomsete Jäätmete Käitlemise AS- s
Aadress: Ebavere küla, 46202 Väike -Maarja vald, Lääne- Virumaa
Koduleht: http:// www.ljk.ee
Info saamiseks või küsimuste tekkimisel pöörduda valla loomaarsti või Järvamaa Veterinaarkeskuse poole
 
 
 
 
 
 
 

Korraldatud jäätmeveost

 
Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks esitada Paide Vallavalitsusele vabas vormis taotlus, millel kirjeldada selgelt asjaolusid. Taotluse võib saata vallavalitsusele posti teel, aadressile: Pärnu 3, 72711 Paide linn või e-posti aadressile: paide@paidevald.ee,  skaneeritult või digiallkirjastatult.
Lisainfo: Paide valla keskkonnanõunik Anti Annus; tel. 38 38 958 või 511 7313.
Palume taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!
NB! Jäätmeveo vabastuse taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui vabastamise asjaolud on tõesed ja Jäätmeseaduse alusel vabastamist võimaldavad.
 
Paide Vallavalitsus