Paide vallavalitsuse 1. novembri istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 01.novembril kell 15.00 vallamajas.

Päevakord:

 1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine
 2. Ehituslubade väljastamine
 3. Projekteerimistingimuste väljastamine
 4. Alaeelarve muutmine
 5. Raha eraldamine

Paide vallavalitsuse 23. oktoobri istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 23.oktoobril kell 15.00 vallamajas.

Päevakord:

 1. Ühekordsete toetuste määramine
 2. Koduteenuse osutamine
 3. Õpilastele sõidukompensatsiooni hüvitamine
 4. Detailplaneeringu kehtestamine
 5. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine
 6. Edukama pakkumuse kinnitamine
 7. Ehituslubade väljastamine
 8. Kasutusloa väljastamine
 9. Projekteerimistingimuste väljastamine
 10. Avalduse läbiarutamine
 11. Alaeelarvete muutmine

9. - 13. oktoober

Esmaspäev 9. oktoober

15.00 Vallavalitsus 

Päevakord:

 1. Ühekordsete toetuste määramine
 2. Koduteenuse osutamine
 3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
 4. Raha eraldamine
 5. Volikogu päevakord

 

Teisipäev 10.oktoober

11.00 Sotsiaalkomisjon

Neljapäev 12.oktoober

13.30 Volikogu