20. - 24. märts

Esmaspäev 20. märts

9.00 Töötajate koosolek

15.00 Vallavalitsus

Päevakord:

  1. Arvamus vee erikasutusloa väljastamiseks
  2. Ühekordsete toetuste määramine
  3. Õpilase sõidukulu hüvitamine
  4. Raha eraldamine
  5. Parima hinnapakkumise valimine
  6. Paide Vallavalitsuse 16.01.2017 korralduse nr 28 muutmine
  7. Paide Vallavalitsuse 08.02.2016 korralduse nr 37 muutmine
  8. Katastriüksuse jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  9. Katastriüksuste liitmine
  10. Volikogu päevakord

Kolmapäev 22. märts

10.00 Valla kooliõpetajate ümarlaud Tarbjal - Enn Lehtpuu
11.00 JÜTK-i üldkoosolek - Veljo Tammik

Neljapäev 23. märts

9.00
Transpordi korraldamise töögrupp Mäos JÜTK-is - Veljo Tammik
9.45 Seminar  laste hooldusõiguse teemal Järvamaa Kutsehariduskeskuses - Lille Tammik, Enn Lehtpuu

Reede 24. märts

14.00
Linnapea mõttekoda - sotsiaalvaldkond - Lille Tammik

 

13. - 17. märts

Esmaspäev 13. märts

9.00 Töötajate nõupidamine

9.30 Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud õppepäev - Enn Lehtpuu

10.00 Revisjonikomisjon

14.00 Paide linna ja valla ja Roosna-Alliku valla juhtkomisjoni koosolek - Veljo Tammik, Raivo Raja

Teisipäev 14. märts

11.00 Sotsiaalkomisjon

Neljapäev 16. märts

9.00
Maa- ja keskkonnakomisjon