Geomaatika valdkonnast

Geomaatika valdkonda kuuluvad Paide Vallavalitsuses järgmised teenused:


1.  Aadresside määramine ja muutmine (ADS)
2.  Katastriüksuste moodustamine, jagamine, ühendamine ja piiride muutmine
3.  Katastriüksuste sihtotstarbe määramine ja muutmine
4.  Maamaks