KUTSE KOOSOLEKULE! „Paekivikarjääri kavandamine Korba külla“

Teedeehitusfirma, AS TREV-2 Grupp taotleb Keskkonnaametilt geoloogilise uuringu luba, et uurida Korba uuringualal (Väätsa metskonna katastriüksus nr 56502:001:0146) 

paekivi kvaliteeti ehitusmaterjalina kasutamiseks. Vastava loa eelnõu on saadetud Paide Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks. Arvamus antakse 14.09.2017 toimuval volikogu istungil. Pärast geoloogilise uuringu läbiviimist taotletakse üldjuhul kaevandamise luba paekivi kaevandamiseks. Paratamatuks osaks paekivi kaevandamisel on ka lõhkamine.

Mis Te arvate uue karjääri arendamisest Korbal?

Paide Vallavalitsus kutsub Teid kaasa mõtlema 07. septembril algusega kell 18 Anna Vaba Aja Majas!

 

Paide Vallavalitsus

AS TREV-2 Grupp taotleb Keskkonnaametilt geoloogiliste uuringute lubasid maavara kaevandamiseks

Uuringute asukohad paiknevad järgmistes külades ja katastriüksustel:

1.  Võõbu külas, Võõbu II uuringuala, katastriüksusel 56501:001:0339, uuritav maavara on kruus ja liiv.

2. Eivere külas, Röamäe II uuringuruum, katastriüksusel 56501:002:0106, uuritav maavara on kruus ja liiv.

3. Korba külas, Korba uuringuruum, katastriüksusel 56502:001:0146, uuritav maavara on ehituslubjakivi.

Uuringualade asukohad on eraldi skeemidel „uuringute asukoht 1" ja „uuringute asukoht 2"

Uuringute asukoht 1

Uuringute asukoht 2

 

Anti Annus

Paide valla keskkonnanõunik

511 7313