Sargvere mõisapargi uuendustööd

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastatud projekt „Sargvere mõisapargi uuendamine paremaks hooldamiseks" on korraldatud riigihangete mahus lõpetatud. Projekti tööd hõlmasid pargi osa, mis jääb mõisa peahoone ja Koeru maantee vahele.

 

Tööde koosseisus koostas OÜ Mõisaprojekt 2011. aastal esmalt uuendamistööde tööprojekti. Selle koosseisus on pargi kohta antud ajalooline ülevaade, teostatud dendroloogiline inventeerimine ja koostatud uus arhitektuurne pargi lahendus koos ehitustöödeks vajalike joonistega.

Pargi uuendamise ehitustööd teostati 2012. aastal, mille käigus raiuti pargist mittevajalikud puud, rajati kõnniteed, valgustus, taastati olemasolevat ja rajati uut piirdemüüri. Müüri vahele ehitati puidust väravad, mis on seal tõenäoliselt kunagi olnud. Lisaks paekivimüürile, rajati pargi piirdeks uudse lahendusena ka puidust varbaed. Kaevati välja seni kultuurkihi all olnud õunamaja ja kasvuhoone vundament ning on nüüd eksponeeritud kõigile pargikülalistele. Tööde käigus rajati muruplatse ja lillepeenra-alasid, istutati hekitaimi ning põõsaid.

Tööde tulemusena sai 18. sajandi teises pooles rajatud park oluliselt uuema, avarama ja ajalooliselt lähedasema väljanägemise. Park on vaadeldav nüüd  mitmeosalisena:

* klassikaline pargi-ala (mõisahoone tagune, terrassidega osa),

* regulaaraia ala (lillepeenarde ja pergola-ala) ja

* pargiaasa ala.

Huvi ja silmarõõmu peaks uus park pakkuma kõigile.

Töid teostas OÜ Mururoos, omanikujärelevalvet tegi AS KEK-i Ehitus Väino Jürgen isikus, projekteeris OÜ Mõisaprojekt.

 

Ehitustööde kogumaksumuseks kujunes 186 554 eurot, millest SA KIK toetas 166 000 euroga ja Paide valla omafinantseering oli 20 554 eurot. Summad on koos käibemaksuga ja ümardatud täiseurodeks!

 

Paide Vallavalitsus ja MTÜ Sargvere MES tänavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskust toetuse eest projekti rahastamisel!