Kõik Järvamaa omavalitsused liitusid Digikonnaga.

Digikonna eesmärk on anda kõigile kodudele ja ettevõttetele võimalus liituda soodsalt valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid teisi kaasaegseid lisateenuseid.

Digikonna projekt sai alguse juunis, kui Raplamaa ja Läänemaa omavalitsused leppisid ühiselt kokku Digikonna moodustamises.

Kohe alguses liitusid Järva maakonnast Digikonnaga Türi ja Väätsa vald.

Augusti keskel kogunesid aga ka teiste Järvamaa omavalitsuste esindajad ning ühiselt otsustati liituda Digikonnaga. Terve Järvamaa liitumisega Digikonnaga saab sellest kolme maakonna ühine ettevõtmine, mis on omataoline terves Eestis.

Digikonna projekti juhivad ühiselt Järvamaa Omavalitsuste Liit, Läänemaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit, projekti teostab Topest OÜ.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann: „Kaasaegsed ühendused on vajalikud nii piirkonna elanikele kui ka ettevõtetele. Paraku suurema osani Järvamaa territooriumist tänapäevased lairibavõrgud veel ei ulatu. Selleks, et kõik piirkonna ettevõtted ja elanikud saaksid osa infoühiskonna hüvedest, otsustasime liituda Digikonnaga".

 

Topest OÜ esindaja ja Digikonna projektijuht Olav Harjo: "Digikond aitab kõikidel Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa kodudel ja ettevõtetel osa saada nendest teenustest, mida sideettevõtjad täna üksnes suurlinnade kortermajades või ärihoonetes pakuvad. Oleme veendunud, et ainult valguskaabliühendus suudab rahuldada andmeedastuse vajadusi täna ja tulevikus. Digikonna toel on kõigil majadel võimalik liituda valguskaabliga."

Digikonna projektiga saab tutvuda ja lairibaühenduse saamiseks sooviavaldust esitada kodulehel: www.digikond.ee

 

Avalikud internetipunktid  (AIP)

 

Anna AIP

Anna Vaba Aja Majas

Aadress: Anna küla, 72601 Paide vald, Järvamaa

Telefon: 382 0669

E-post: anna.rmk@mail.ee

Arvuteid: 

Avatud:

E, T, N      - 10.00 - 18.00

K, R           -   8.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.

 

Sargvere AIP

Sargvere Raamatukogu ruumides

Aadress: Sargvere küla, Mäeküla side 72602, Paide vald, Järvamaa

Telefon: 389 3452

E-post: sargvere.rmk@mail.ee

Arvuteid: 

Avatud:

E, T, N      - 10.00 - 18.00

K, R           -   8.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.

 

Tarbja AIP

Tarbja Raamatukogu ruumides

Aadress: Kooli tee 1, Tarbja küla, 72759 Paide vald, Järvamaa

Telefon: 389 1232

E-post: tarbja.raamatukogu@mail.ee

Arvuteid: 

Avatud:

E, T, N      - 10.00 - 18.00

K, R           -   8.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.

 

Palun tutvuda ka Paide valla  AIP-ide kasutamise eeskirjaga

 

WiFi alad

 

Anna WiFi ala

 

Sargvere WiFi ala

 

Tarbja WiFi ala

 

WiFi levialadega on võimalik tutvuda ka 

http://www.wifi.ee/