Lumetõrje kontaktid

Head vallakodanikud, talv on ukse ees ja lumi on tulekul. Pöördume siinkohal Paide valla kodanike poole palvega, eemaldada taluteede äärest võsa 2 m laiuselt ja puude oksad 4 meetri kõrguselt tee kohalt, et lumetõrjetehnika saaks vabalt liikuda teekoridoris. Kui lumetõrjetehnikal puudub oksavaba sõidukoridor kinnistule, siis lund lükatakse ainult sinnamaale, kuhu on võimalik pääseda kinnistu teel. Palume märgistada võimalusel teede ääred puutokkidega pikkusega 1 m vältimaks tee asukohalt kõrvalekaldumist. 

Lund hakatakse lükkama, kui lumekihi keskmine paksus on üle 10 cm ja lumest puhastamise aeg 8 tunni (rasketes oludes 12 tunni) jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist.

Kuna ööpäevas on 24 tundi ja mõnele teele jõutakse varem kui teisele, siis palume varuda kannatust ning arvestada teeolusid. Loodame kõigi mõistvale suhtumisele.

Lumetõrjet teostavad järgmisel kolmel ( 2015-2018) aastal alljärgnevad ettevõtted:

Tarbja-Mündi-Viraksaare piirkond –  AS Tariston

Kontaktisikud:

•Infoteenistus, 53017690 (ööpäevaringne valve)

Sargvere piirkond - FIE Raido Saavan

Kontaktisik:

Raido Saavan, 5294530

Mustla piirkond - Kõrgemäe Agro OÜ

Kontaktisik:

Karmo Viilup, 53267 250

Anna –Puiatu-Purdi piirkond - OÜ Ten-Gal

Info telefon: 5211028

 

Probleemide korral palun pöörduda, kas otse firma poole ülal toodud kontakttelefonil või E-R 8.00 -17.00 Paide vallavalitsusse majandusnõuniku Helle Künsari poole tel 5241817.