Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Järvamaal ajavahemikus 13.04.2017 kuni 13.06.2017. Info ja taotlusmaterjalid on saadaval lingilt: https://jarva.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

Paide vallavalitsuse korraldus 05.05.2017 nr 94  Komisjoni moodustamine ja eelistatud valdkondade kehtestamine hajaasustuse 2017.a. programmi rakendamiseks

Hajaasustuse programm

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja

Hajaasustuse programmiga seonduvad dokumendid, taotlus- ja aruandevorm

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2016

Paide Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldusega nr 168 otsustati rahastada järgmised taotlused:

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (eurod)

Maarja Kristjuhan

Otiku küla, Kõpu heitveesüsteemi rajamine

2264,08

Maarja Kristjuhan

Otiku küla, Kõpu veesüsteemi rajamine

2516,13

Hannes Roo

Pikaküla küla, Navingu heitveesüsteemi rajamine

3352,17

Tarmo Nikker

Nurme küla, Lehtmetsa heitveesüsteemi rajamine

4000,20

Harti Paimets

Mustla-Nõmme küla, Männioksa heitveesüsteemi rajamine

2384,12

Kalmer Anton

Suurpalu küla, Kiviaugu veesüsteemi rajamine

2089,30

 

Paide VV korraldus 11.07.2016 nr 168
P
aide VV korraldus 04.04.2016 nr 81 - hajaasustuse programmi rakendamise komisjon