Uudised ja teated

« Tagasi

Paide vallavalitsuse 1. novembri istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 01.novembril kell 15.00 vallamajas.

Päevakord:

  1. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine
  2. Ehituslubade väljastamine
  3. Projekteerimistingimuste väljastamine
  4. Alaeelarve muutmine
  5. Raha eraldamine