Uudised ja teated

AS TREV-2 Grupp taotleb Keskkonnaametilt geoloogiliste uuringute lubasid maavara kaevandamiseks

Uuringute asukohad paiknevad järgmistes külades ja katastriüksustel:

1.  Võõbu külas, Võõbu II uuringuala, katastriüksusel 56501:001:0339, uuritav maavara on kruus ja liiv.

2. Eivere külas, Röamäe II uuringuruum, katastriüksusel 56501:002:0106, uuritav maavara on kruus ja liiv.

3. Korba külas, Korba uuringuruum, katastriüksusel 56502:001:0146, uuritav maavara on ehituslubjakivi.

Uuringualade asukohad on eraldi skeemidel „uuringute asukoht 1" ja „uuringute asukoht 2"

Uuringute asukoht 1

Uuringute asukoht 2

 

Anti Annus

Paide valla keskkonnanõunik

511 7313