Uudised ja teated

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine

Paide Vallavalitsuse 10.07.2017 korraldusega nr 175   otsustati rahastada järgmised taotlused:

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (eurod)

Mait Grigorjev

Nurme küla, Laanese reoveesüsteemi rajamine

6500,00

Andres Kivilaid

Valgma küla, Hansoni reoveesüsteemi rajamine

2707,14

Marje Saldre

Valgma küla, Uue-Kulli reoveesüsteemi rajamine

4399,42