Uudised ja teated

Konkurss Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale

Paide Vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist ja koostööle orienteeritud koolijuhti ja kuulutab välja avaliku konkursi Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale.
Paide Valla Lasteaed-Kool on Järvamaal Paide vallas ühe asutusena tegutsev 6.klassiline algkool koos lasteaiarühmadega Tarbjal ja Sargveres.
Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping.
Tööle asumise aeg on 01.august.
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.
 
Samuti peavad kandidaadil olema:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsus;
2) eesti keele oskus kõrgtasemel;
3) teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
4) koostöövõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus, empaatiavõime, suund loovusele.
 
Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ning visioon kooli arenguvõimaluste kohta;
2) CV;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.
 
Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, eneseteostamise võimalust ja konkurentsivõimelist töötasu.
Dokumendid tuleb esitada märgusõnaga „konkurss" hiljemalt 11. juuli 2017. a digitaalselt allkirjastatuna enn.lehtpuu@paidevald.ee 
Täiendavat informatsiooni saab Paide valla abivallavanemalt: Enn Lehtpuu, 5296515.