Uudised ja teated

« Tagasi

Paide vallavalitsuse 19. juuni istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 19. juunil kell 15.00 vallamajas.

Päevakord:

 1. Ühekordsete toetuste määramine
 2. Õpilastele sõidukulu hüvitamine
 3. Hajaasustuse programmist toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
 4. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine
 5. Ehitusloa väljastamine
 6. Projekteerimistingimuste määramine
 7. Parima hinnapakkumise valimine
 8. Alaeelarve muutmine
 9. Lihthanke tulemuste kinnitamine
 10. Katastriüksuste liitmine
 11. Katastriüksuste jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine