Uudised ja teated

Kodanikualgatuslikud kevadprojektid said toetust

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele:

* MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot

* Grete Saviste projekt „Paide valla noored projektis EV100" - 120 eurot

* MTÜ Sargvere MES-i projekt „Sargvere mõisa ja küla talgupäev" - 60 eurot 

Tuletame meelde, et järgmine kodanikualgatuslike projektide taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017. Spordiprojekte saate aga kirjutada aastaringselt. 
Meeldetuletuseks, et projekti lõppedes esitab taotleja lepingus märgitud tähtajaks aruande volikogu poolt kinnitatud vormil ja kirjutab projektist ja selle tulemustest ka valla lehes.