Uudised ja teated

Paide linna valimiskomisjon valis komisjoni esimeheks Karin Tenisson-Alevi (tel 509 8513,  karin.tenisson-alev@paide.ee ) ja aseesimeheks Nellika Valderi (tel 5555 0648,  ...

Paide linna volikogu valimiskomisjoni lahtiolekuajad

Paide linna valimiskomisjon valis komisjoni esimeheks Karin Tenisson-Alevi (tel 509 8513,  karin.tenisson-alev@paide.ee ) ja aseesimeheks Nellika Valderi (tel 5555 0648,  ...

Paide Vallavalitsuse 10.07.2017 korraldusega nr 175    otsustati rahastada järgmised taotlused: Toetuse saaja Projekti nimi ...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine

Paide Vallavalitsuse 10.07.2017 korraldusega nr 175    otsustati rahastada järgmised taotlused: Toetuse saaja Projekti nimi ...

Haidler OÜ kuulutab

Teade

Haidler OÜ kuulutab

6.-9. juulini viiakseSargveres läbi Eesti Lahtised Meistrivõistlused tiibvarjude täpsusmaandumises. Võistluspaik Kändliku Sargvere küla, ürituse läbiviijaks Lennuklubi Keelutsoon. ...

6.-9. juulini Sargveres Eesti Lahtised Meistrivõistlused tiibvarjude täpsusmaandumises

6.-9. juulini viiakseSargveres läbi Eesti Lahtised Meistrivõistlused tiibvarjude täpsusmaandumises. Võistluspaik Kändliku Sargvere küla, ürituse läbiviijaks Lennuklubi Keelutsoon. ...

Paide Vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist ja koostööle orienteeritud koolijuhti ja kuulutab välja avaliku konkursi Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale. Paide...

Konkurss Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale

Paide Vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist ja koostööle orienteeritud koolijuhti ja kuulutab välja avaliku konkursi Paide Valla Lasteaed-Kooli direktori ametikohale. Paide...

Vallavalitsuse istung toimub 19. juunil kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Ühekordsete toetuste määramine Õpilastele sõidukulu hüvitamine Hajaasustuse programmist...

Paide vallavalitsuse 19. juuni istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 19. juunil kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Ühekordsete toetuste määramine Õpilastele sõidukulu hüvitamine Hajaasustuse programmist...

Esmaspäev 5. juuni 10.00 Tarbja noortetoas huvihariduse rahastust puudutav koosolek - Enn Lehtpuu 10.00 Valimiskomisjoni koosolek Raekojas - Silvia Aarma 14.00 ...

5. - 16. juuni

Esmaspäev 5. juuni 10.00 Tarbja noortetoas huvihariduse rahastust puudutav koosolek - Enn Lehtpuu 10.00 Valimiskomisjoni koosolek Raekojas - Silvia Aarma 14.00 ...

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

1.juulist 2017 rakenduvad jäätmeveo uued teenustasud

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

Lisaks sobitusühma õpetajale ootame meile tööle ka: - lasteaiaõpetajat Sargvere õppekohta - lasteaiaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajat) -...

Paide Valla Lasteaed-Kool otsib õpetajaid ja logopeedi

Lisaks sobitusühma õpetajale ootame meile tööle ka: - lasteaiaõpetajat Sargvere õppekohta - lasteaiaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajat) -...

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Kodanikualgatuslikud kevadprojektid said toetust

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Järvamaal ajavahemikus 13.04.2017 kuni 13.06.2017. Info ja taotlusmaterjalid on saadaval lingilt: ...

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor avatud kuni 13.juuni k.a.

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Järvamaal ajavahemikus 13.04.2017 kuni 13.06.2017. Info ja taotlusmaterjalid on saadaval lingilt: ...

Alates 1.maist 2017.a kehtivad AS Paide Vesi teeninduspiirkondades ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenuse hinnad alljärgnevalt    AS Paide Vesi  veeteenuse...

Veeteenuse hinnad Paide vallas alates 1. mai 2017

Alates 1.maist 2017.a kehtivad AS Paide Vesi teeninduspiirkondades ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenuse hinnad alljärgnevalt    AS Paide Vesi  veeteenuse...

Tehniline kirjeldus Teeäärte mahu ja pakkumiste tabel Takkamäe tee Pikaküla-Eivere tee Pudimäe tee Tarbja-Pikaküla tee  

Puittaimestiku raie valla teede äärest. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.aprill 2017

Tehniline kirjeldus Teeäärte mahu ja pakkumiste tabel Takkamäe tee Pikaküla-Eivere tee Pudimäe tee Tarbja-Pikaküla tee  

Paide Vallavalitsuse korraldus 05.05.2017 nr 97      

Liikluspiirangu lõpetamine valla teedel

Paide Vallavalitsuse korraldus 05.05.2017 nr 97      

Hinnapäring Hinnapakkumise vorm S keem Pargi tänav H ekk  

Hinnapäring heakorratöödele Sargvere külas Pargi tänaval

Hinnapäring Hinnapakkumise vorm S keem Pargi tänav H ekk  

Paide Vallavalitsuse 06.03.2017 korraldusega nr 39 algatati Mäo keskuse detailplaneeringu muutmine. Planeeringuala asub Paide vallas, Mäo külas, Mööblitööstuse kinnistu katastriüksusel...

TEADE: Detailplaneeringu algatamine

Paide Vallavalitsuse 06.03.2017 korraldusega nr 39 algatati Mäo keskuse detailplaneeringu muutmine. Planeeringuala asub Paide vallas, Mäo külas, Mööblitööstuse kinnistu katastriüksusel...

Läheneb Kodanikualgatuslike projektide esitamise tähtaeg – 01.aprill. Projektid peavad olema suunatud eelkõige Paide vallas elavatele, õppivatele ja/või töötavatele inimestele. Eesmärk on...

Läheneb kodanikualgatuslike projektide esitamise tähtaeg – 01.aprill

Läheneb Kodanikualgatuslike projektide esitamise tähtaeg – 01.aprill. Projektid peavad olema suunatud eelkõige Paide vallas elavatele, õppivatele ja/või töötavatele inimestele. Eesmärk on...

Kaitseliidu Järva maleva viib läbi vastavalt väljaõppeplaanile väljaõpet allpool nimetatud kuupäevadel Nurmsi õppeväljal ning õppuste käigus võidakse antud piirkonnas kasutada...

Märtiskuus kavandab Kaitseliit Nurmsi lennuväljal õppusi

Kaitseliidu Järva maleva viib läbi vastavalt väljaõppeplaanile väljaõpet allpool nimetatud kuupäevadel Nurmsi õppeväljal ning õppuste käigus võidakse antud piirkonnas kasutada...

Sügisvooru, 1.oktoobriks, esitati 5 taotlust. Taotlused olid eesmärgistatud, korrektselt põhjendatud ja esitatud. Otsustati, et kodanikualgatuslikke tegevusi saavad taotlejad ellu viia täies...

Sügisvooru kodanikualgatuslikud projektid said toetust

Sügisvooru, 1.oktoobriks, esitati 5 taotlust. Taotlused olid eesmärgistatud, korrektselt põhjendatud ja esitatud. Otsustati, et kodanikualgatuslikke tegevusi saavad taotlejad ellu viia täies...

Alates 3. oktoobrist 2016 alustasid tegevust Paide vallas Anna ja Tarbja piirkonnas järgmised huviringid: Huviringi nimetus Aeg ...

Alates 3. oktoobrist 2016 alustasid tegevust Paide vallas Anna ja Tarbja piirkonna huviringid:

Alates 3. oktoobrist 2016 alustasid tegevust Paide vallas Anna ja Tarbja piirkonnas järgmised huviringid: Huviringi nimetus Aeg ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3