Uudised ja teated

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

1.juulist 2017 rakenduvad jäätmeveo uued teenustasud

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

Lisaks sobitusühma õpetajale ootame meile tööle ka: - lasteaiaõpetajat Sargvere õppekohta - lasteaiaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajat) -...

Paide Valla Lasteaed-Kool otsib õpetajaid ja logopeedi

Lisaks sobitusühma õpetajale ootame meile tööle ka: - lasteaiaõpetajat Sargvere õppekohta - lasteaiaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajat) -...

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Kodanikualgatuslikud kevadprojektid said toetust

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Esmaspäev 24. aprill * Vallavanem Veljo Tammik Jänedal JOL-i koostöökoolitusel 13.00 Sotsiaalkomisjon Teisipäev 25. aprill  * 25. - 28. aprill - sõpruslinna Kiievi...

24. - 28. aprill

Esmaspäev 24. aprill * Vallavanem Veljo Tammik Jänedal JOL-i koostöökoolitusel 13.00 Sotsiaalkomisjon Teisipäev 25. aprill  * 25. - 28. aprill - sõpruslinna Kiievi...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Järvamaal ajavahemikus 13.04.2017 kuni 13.06.2017. Info ja taotlusmaterjalid on saadaval lingilt: ...

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Järvamaal ajavahemikus 13.04.2017 kuni 13.06.2017. Info ja taotlusmaterjalid on saadaval lingilt: ...

Paide Vallavolikogu istung toimub 19.aprillil algusega kell 13.00 Tarbja Raamatukogus. Päevakorras: Eelarve täitmine Ettekandja: finantsist Aime Adler Paide valla...

Paide vallavolikogu 19. aprilli istungi päevakord

Paide Vallavolikogu istung toimub 19.aprillil algusega kell 13.00 Tarbja Raamatukogus. Päevakorras: Eelarve täitmine Ettekandja: finantsist Aime Adler Paide valla...

Alates 1.maist 2017.a kehtivad AS Paide Vesi teeninduspiirkondades ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenuse hinnad alljärgnevalt    AS Paide Vesi  veeteenuse...

Veeteenuse hinnad Paide vallas alates 1. mai 2017

Alates 1.maist 2017.a kehtivad AS Paide Vesi teeninduspiirkondades ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenuse hinnad alljärgnevalt    AS Paide Vesi  veeteenuse...

Tehniline kirjeldus Teeäärte mahu ja pakkumiste tabel Takkamäe tee Pikaküla-Eivere tee Pudimäe tee Tarbja-Pikaküla tee  

Puittaimestiku raie valla teede äärest. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.aprill 2017

Tehniline kirjeldus Teeäärte mahu ja pakkumiste tabel Takkamäe tee Pikaküla-Eivere tee Pudimäe tee Tarbja-Pikaküla tee  

Hinnapäring Hinnapakkumise vorm S keem Pargi tänav H ekk  

Hinnapäring heakorratöödele Sargvere külas Pargi tänaval

Hinnapäring Hinnapakkumise vorm S keem Pargi tänav H ekk  

Paide Vallavalitsuse 06.03.2017 korraldusega nr 39 algatati Mäo keskuse detailplaneeringu muutmine. Planeeringuala asub Paide vallas, Mäo külas, Mööblitööstuse kinnistu katastriüksusel...

TEADE: Detailplaneeringu algatamine

Paide Vallavalitsuse 06.03.2017 korraldusega nr 39 algatati Mäo keskuse detailplaneeringu muutmine. Planeeringuala asub Paide vallas, Mäo külas, Mööblitööstuse kinnistu katastriüksusel...

Läheneb Kodanikualgatuslike projektide esitamise tähtaeg – 01.aprill. Projektid peavad olema suunatud eelkõige Paide vallas elavatele, õppivatele ja/või töötavatele inimestele. Eesmärk on...

Läheneb kodanikualgatuslike projektide esitamise tähtaeg – 01.aprill

Läheneb Kodanikualgatuslike projektide esitamise tähtaeg – 01.aprill. Projektid peavad olema suunatud eelkõige Paide vallas elavatele, õppivatele ja/või töötavatele inimestele. Eesmärk on...

Kaitseliidu Järva maleva viib läbi vastavalt väljaõppeplaanile väljaõpet allpool nimetatud kuupäevadel Nurmsi õppeväljal ning õppuste käigus võidakse antud piirkonnas kasutada...

Märtiskuus kavandab Kaitseliit Nurmsi lennuväljal õppusi

Kaitseliidu Järva maleva viib läbi vastavalt väljaõppeplaanile väljaõpet allpool nimetatud kuupäevadel Nurmsi õppeväljal ning õppuste käigus võidakse antud piirkonnas kasutada...

Sügisvooru, 1.oktoobriks, esitati 5 taotlust. Taotlused olid eesmärgistatud, korrektselt põhjendatud ja esitatud. Otsustati, et kodanikualgatuslikke tegevusi saavad taotlejad ellu viia täies...

Sügisvooru kodanikualgatuslikud projektid said toetust

Sügisvooru, 1.oktoobriks, esitati 5 taotlust. Taotlused olid eesmärgistatud, korrektselt põhjendatud ja esitatud. Otsustati, et kodanikualgatuslikke tegevusi saavad taotlejad ellu viia täies...

Alates 3. oktoobrist 2016 alustasid tegevust Paide vallas Anna ja Tarbja piirkonnas järgmised huviringid: Huviringi nimetus Aeg ...

Alates 3. oktoobrist 2016 alustasid tegevust Paide vallas Anna ja Tarbja piirkonna huviringid:

Alates 3. oktoobrist 2016 alustasid tegevust Paide vallas Anna ja Tarbja piirkonnas järgmised huviringid: Huviringi nimetus Aeg ...

Eskiisiga saab tutvuda Paide linna kodulehel: www.paide.ee ja Paide Linnavalitsuses kuni 30. septembrini. Sama kuupäevani saab esitada arvamusi ja ettepanekuid ( marje-ly.rebas@paide.ee )....

Paide tehisjärve detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Eskiisiga saab tutvuda Paide linna kodulehel: www.paide.ee ja Paide Linnavalitsuses kuni 30. septembrini. Sama kuupäevani saab esitada arvamusi ja ettepanekuid ( marje-ly.rebas@paide.ee )....

Vabariigi Valitsus on saatnud riigikogusse raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu, kus on kirjas, et alates 01. jaanuarist 2017 toimub era- ja avaliku sektori vahel arveldamine ainult...

Maakonna omavalitsused ootavad hankijatelt e-arveid

Vabariigi Valitsus on saatnud riigikogusse raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu, kus on kirjas, et alates 01. jaanuarist 2017 toimub era- ja avaliku sektori vahel arveldamine ainult...

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ja Euroopa Liidu Merendus- ja kalandusfondi meetmete rakendamisest haldusreformi järgselt Maaeluministeeriumi pressiteade 25.08.2016: ...

Maaelu arengu toetused ja haldusreform

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ja Euroopa Liidu Merendus- ja kalandusfondi meetmete rakendamisest haldusreformi järgselt Maaeluministeeriumi pressiteade 25.08.2016: ...

Paide Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldusega nr 168 otsustati rahastada järgmised taotlused: Toetuse saaja Projekti nimi ...

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2016

Paide Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldusega nr 168 otsustati rahastada järgmised taotlused: Toetuse saaja Projekti nimi ...

Lähemalt loe siit.... Tarbja kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016- 2026 

Valmis Tarbja kaugkütte võrgupiirkonna arengukava

Lähemalt loe siit.... Tarbja kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016- 2026 

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Kodanikualgatuslikud projektid said toetust

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele: * MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot * Grete...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3