Paide vallavalitsuse 19. juuni istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 19. juunil kell 15.00 vallamajas.

Päevakord:

 1. Ühekordsete toetuste määramine
 2. Õpilastele sõidukulu hüvitamine
 3. Hajaasustuse programmist toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
 4. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine
 5. Ehitusloa väljastamine
 6. Projekteerimistingimuste määramine
 7. Parima hinnapakkumise valimine
 8. Alaeelarve muutmine
 9. Lihthanke tulemuste kinnitamine
 10. Katastriüksuste liitmine
 11. Katastriüksuste jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

 

5. - 16. juuni

Esmaspäev 5. juuni

10.00 Tarbja noortetoas huvihariduse rahastust puudutav koosolek - Enn Lehtpuu

10.00 Valimiskomisjoni koosolek Raekojas - Silvia Aarma

14.00 Majanduskomisjon

Teisipäev 6.juuni

12.00 6. klassi lõpupidu Tarbjal - Enn Lehtpuu

12.00 Ühinevate omavalitsuste personali töögrupi koosolek - Silvia Aarma

15.00 Kultuuri- ja hariduskomisjon

Kolmapäev 7. juuni

* Finantsist Aime Adler koolitusel

Reede 9. juuni

11.00 Jõgeva valla esindus koos Ukraina ja Valgevene delegatsiooniga külastavad Paide valda - Veljo Tammik, Raivo Raja, Enn Lehtpuu

Esmaspäev 12. juuni

* Keskkonnanõunik Anti Annus õppepuhkusel

13.00 Sotsiaalkomisjon (päevakord lisamisel)

Teisipäev 13. juuni

* Töönõustamispäev sotsiaaltöötajatele - Lille Tammik

Neljapäev 15. juuni

9.00 AS Paide Vesi üldkoosolek - Anti Annus

13.00 Volikogu Vana-Veskil koos Paide linna ja Roosna-Alliku volikoguga (päevakord lisamisel)

Reede 16. juuni

12.15 Paide linna ja valla ning Roosna-Alliku valla töötajate ühine koosolek Raekojas

13.00 AS Järvamaa haigla üldkoosolek - Veljo Tammik