Sõlmiti järjekordne Naabrivalve leping

 

25. märtsil allkirjastati järjekordne neljapoolne naabrivalve leping Purdi küla, MTÜ Eesti Naabrivalve, politsei ja Paide valla vahel.
Käesolevaga on Paide vallas sõlmitud 7 naabrivalve lepingut : 2005 - Sargvere küla, 2009 - Mäo, Tarbja ja Valgma küla , 2010 Kriilevälja küla ja 2011 Viraksaare küla.

Elanikule turvalisust tagavad teenused

Politsei kliendiinfo 612 3000

Päästeenistuse hädaabi lühinimber 112

Järvamaa päästepiirkond

Janar Kärner, tel. 384 8811, Põllu 23, 72712 Paide

 

Alates 11.veebruarist 2015 on üle mindud ühele hädaabinumbrile 112
Hädaabinumber 112on nii politsei, päästjate kui ka kiirabi kutsumiseks. Rohkem infot ühele hädaabinumbrile ülemineku kohta leiab Häirekeskuse kodulehelt.

 

Paide politseijaoskond
Tallinna 12, 72720 Paide
Telefon: 384 9920
Faks: 384 9909
E-post: paide-pj@politsei.ee
 
Paide valla konstaablijaoskond
Priit Söörd - piirkonnavanem

 
 
Alates 2014.a oktoobri algusest teenindab Paide valda piirkonnavanem Priit Söörd.
 Paide valla rahvale regulaarseks kohtumise ajaks on Paide politseijaoskond Tallinna 12, Paide, kolmapäeviti kell 9-10 
Tel 384 9929 või 5855 3809 
e-post:  
priit.soord@politsei.ee
 
 
Keskkonnainspektsiooni hädaabi lühinumber 1313