1.juulist 2017 rakenduvad jäätmeveo uued teenustasud

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.04.2016 – 30.04.2019.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid. Nimetatud põhjusel AS Eesti Keskkonnateenused esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 31.01.2017 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 otsusega nr 2/17-1. 

Uued teenustasud rakenduvad Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa valdades alates 01.07.2017 järgnevalt:

 

Konteineri maht   (m3)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

Jäätmekott kuni 0,10

1,37

1,64

kuni 0,08

1,09

1,31

kuni 0,14

1,92

2,30

kuni 0,24

2,51

3,01

kuni 0,37

3,28

3,94

kuni 0,66

4,25

5,10

kuni 0,80

5,15

6,18

Kuni 1,10

6,20

7,44

kuni 1,50

8,45

10,14

kuni 2,50

12,08

14,50

kuni 4,50

21,74

26,09

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust tel. 738 67 00 või e-posti aadressil: tartu@keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused

Jäätmemajanduse korraldus Paide vallas

Jäätmehoolduse korraldamiseks on Järvamaa, Raplamaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Harjumaa valdade koostööna loodud ühisasutus MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. See  on asutatud 2003.a. sügisel 24 omavalitsuse poolt eesmärga pakkuda Kesk-Eesti piirkonnas keskkonnahoidlikku ja -säästlikku jäätmehooldusteenust.

 

MTÜ KESK-EESTI JÄÄTMEHOOLDUSKESKUS

Aadress:     Pärnu 52, 72712 Paide, Järvamaa

Tegevjuht:   Arvo Rosimannus

Tel.,Faks:   385 2200

Tel.:             385 2175

E-post:        info@kejhk.ee

Koduleht:    http://www.kejhk.ee/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 
 

Alates 1. maist 2016 a jätkab AS Eesti Keskkonnateenused korraldatud jäätmeveoga Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa valdades.

Imavere, Koigi, Paide, Väätsa valdade korraldatud jäätmeveo jäätmevaldaja ja vedaja vaheline leping lisadega *
Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa valdade teenuste hinnakiri

* Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada.


Ajutine klienditeeninduspunkt Paide vallas Sillaotsa külas Mäo tee 1 on avatud kuni 31.07.2016 a.
Vastuvõtuajad:
E, T  14.00- 18.00
K, N, R  8.00- 12.00

 

AS EESTI KESKKONNATEENUSED (endine Veolia)

Aadress:   Artelli 15, 10621 Tallinn

Telefon:     640 0800

Faks:         640 0899

E-post:      veolia@veolia.ee

Koduleht:  http://www.veolia.ee/

Tartu klienditeenindus punkt (Paide valla piirkond):

Aadress: Tähe 108, 10513 Tartu

Klienditeenindus üle Eesti: 1919

Telefon:  738 7600

Faks:       738 6711

E-post:    tartu@veolia.ee

Tööaeg: tööpäevadel 9.00 - 17.00

 

INFORMATSIOONIKS:

 

* Jäätmevaldajad, kellel ei ole jäätmekonteinerit, tuleb vastav jäätmekonteiner osta või rentida. Konteineri ostu puhul kehtib vaba turg, neid võib osta ja rentida AS-lt Veolia Keskkonnateenused või ka mõnelt teiselt ettevõttelt.

 

* Jäätmeseadus sätestab, et olmejäätmete minimaalne konteinerite tühjendamissagedus tiheasustusalal on vähemalt üks kord 4 nädala jooksul ja hajasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

NB! Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel:

  • kinnistul ei elata
  • kinnistut ei kasutata
  • perioodiline vabastamine seoses kinnistu mittekasutamisega

Soovime kõigile jäätmevaldajatele rahulikku meelt, vajadusel anda vedajale tagasisidet tekkinud muudatustest postiaadressis, mahuti suurusest või teistest jooksvatest muudatustest.

 

Õigusaktid