Hangetega seonduv teave

  • Paide Vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saab informatsiooni riigihangete registrist  https://riigihanked.riik.ee 

    Ripp-menüüst valida "Register", sealt "Hanke otsing", sisestada hankija lahtrisse "Paide Vallavalitsus" ning valida hanke avaldamise ajavahemik. 

Paide valla hankeplaan