Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine

Paide Vallavalitsuse 10.07.2017 korraldusega nr 175   otsustati rahastada järgmised taotlused:

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (eurod)

Mait Grigorjev

Nurme küla, Laanese reoveesüsteemi rajamine

6500,00

Andres Kivilaid

Valgma küla, Hansoni reoveesüsteemi rajamine

2707,14

Marje Saldre

Valgma küla, Uue-Kulli reoveesüsteemi rajamine

4399,42


 

Hajaasustuse programm

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja

Hajaasustuse programmiga seonduvad dokumendid, taotlus- ja aruandevorm

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2016

Paide Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldusega nr 168 otsustati rahastada järgmised taotlused:

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (eurod)

Maarja Kristjuhan

Otiku küla, Kõpu heitveesüsteemi rajamine

2264,08

Maarja Kristjuhan

Otiku küla, Kõpu veesüsteemi rajamine

2516,13

Hannes Roo

Pikaküla küla, Navingu heitveesüsteemi rajamine

3352,17

Tarmo Nikker

Nurme küla, Lehtmetsa heitveesüsteemi rajamine

4000,20

Harti Paimets

Mustla-Nõmme küla, Männioksa heitveesüsteemi rajamine

2384,12

Kalmer Anton

Suurpalu küla, Kiviaugu veesüsteemi rajamine

2089,30

 

Paide VV korraldus 11.07.2016 nr 168
P
aide VV korraldus 04.04.2016 nr 81 - hajaasustuse programmi rakendamise komisjon