Sport ja vaba aeg

Pärnu 3, Paide 72711, Järvamaa

Vastuvõtu ajad:                                                                                                                       Kõik ametnikud:

T  9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Amet Nimi Haridus Telefon E-post
abivallavanem Enn Lehtpuu kõrg, kehalise kasvatuse õpetaja

383 8955; 5349 4221

enn.lehtpuu@paidevald.ee

 
Kultuuri ja spordi valdkonna tegevused on suunatud elanikele parema elukeskkonna loomisele ja nende töövälise aja sisustamise võimaluste parendamisele. See valdkond on tihedalt seotud ka terviseedendamise ja noorsootööga.

 

Spordiürituste projektide toetamise kord