Ehituse ja planeerimise valdkonna tegevused

Pärnu 3, Paide 72711, Järvamaa

Vastuvõtu ajad:                                                                                                        Kõik ametnikud        

T 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Amet Nimi Valdkond Telefon E-post
majandusnõunik Helle Künsar ehitus 383 8959; 524 1817

helle.kynsar@paidevald.ee

maakorralduse spetsialist Elliko Kõiv maa 5518292 elliko@paide.ee
keskkonnanõunik Anti Annus planeering 383 8958; 511 7313 anti.annus@paidevald.ee

 

 

Ehitustegevuse korraldamine  - vastavalt Ehitusseadusele määratletud kohustuslikud menetluse elemendid : tähtaeg, dokumedi sisu ja koosseis. Menetluses osaleb ehitisregister, mis pakub välja dokumendi vormid ja avalikustab neid - kuulub majandusnõuniku  vastutusalasse.

 

Planeerimisalane tegevus  - vastavalt Planeerimisseadusele on valla territooriumil kehtivate üld-, teema- ja detailplaneeringute  korraldamine mis on menetluspõhiselt ülesehitatud.

Seda võib vaadelda kaheharulise struktuurina : esiteks planeeringute algatamine, koostamine, vastuvõtmine ja teiseks kehtestamine - kuulub keskkonnanõuniku vastutusalasse.


Geomaatika hõlmab maareformi läbiviimist, maade hindamise, maamaksu arvestuse ja maakorraldusnõuete täitmise korraldamist. Ka koha-aadresside määramist - kuulub maakorraldaja vastutusalasse.