Haridus,kultuur ja noorsootöö

Amet Nimi   Telefon E-post
abivallavanem Enn Lehtpuu   383 8955; 5296515; 53494221 enn.lehtpuu@paidevald.ee

 

 

 

Hariduse-, kultuuri-  ja noorsootöö valdkondades on enamike teenuste osutajaks kodanikele valla asutused.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on valla ülesanne haridusasutuse ülalpidamise korraldamine. Seaduste tasemel ei reguleerita rahvamaja, noortekeskuse jm asutuse tööd. Praktikas on

kohalikes omavalitsuses need asutused olemas.

 

Lisaks allasutustele tegelevad vallas kultuurielu edendamisega ka erinevad kultuuriseltsid ja seltsingud.

Alates 3. oktoobrist 2016 alustasid tegevust Paide vallas Anna ja Tarbja piirkonnas järgmised huviringid:

Huviringi nimetus

Aeg

Koht

Juhendaja + kontakt

Tervisevõimlemine

Esmaspäev kell 17.30

Paide Valla Lasteaed-Kool Tarbja õppekoht

Ulvi Part

Tel: +372 5068583

Ansambel

Esmaspäev kell 19.00

Paide Valla Lasteaed-Kool Tarbja õppekoht

Pille Aaloe

Tel: +372 58094099.

„Murumunad"

Neljapäev kell 16.30

Paide Valla Lasteaed-Kool Tarbja õppekoht

Ulvi Part

Tel: +372 5068583

Anna käsitööring

1 kord kuus

Anna Vaba Aja Maja

Kaie Schilf

Tel: +372 53051881

 

Kõik huviringid ootavad liituma uusi liikmeid!

Kodanikualgatuslikud projektid said toetust

Valla eelarve tegevusalast „Kodanikualgatuslikud projektid" eraldati toetus järgmistele projektidele:

* MTÜ Purdi Külaseltsi projekt „Purdi küla heakorratalgud" - 130 eurot

* Grete Saviste projekt „Paide valla noored projektis EV100" - 120 eurot

* MTÜ Sargvere MES-i projekt „Sargvere mõisa ja küla talgupäev" - 149 eurot ja 32 senti.

Tuletame meelde, et järgmine kodanikualgatuslike projektide taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017. Spordiprojekte saate aga kirjutada aastaringselt.
Meeldetuletuseks, et projekti lõppedes esitab taotleja lepingus märgitud tähtajaks aruande volikogu poolt kinnitatud vormil ja kirjutab projektist ja selle tulemustest ka valla lehes.