Sotsiaaltöö vallas

Amet Nimi Valdkond Telefon E-post
sotsiaalnõunik Lille Tammik sotsiaaltöö 383 8954; 522 3186 lille.tammik@paidevald.ee
Lepinguline töötaja        
sotsiaaltöötaja Jelena Ruusna

Põhjaka vanurite maja,

koduteenused

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi

osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Tervishoid sisaldab endas tervisekaitse ja tervise edendamise ülesandeid.

Tervisekaitse ülesanne peab tagama tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamise ja järgimise kontrollimise kohaliku omavalitsuse maa-alal. Tervise edendamine on inimese tervistväärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine.