Paide vald pidas 1. aprillil 78. sünnipäeva

Liikluse piiramine valla teedel

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning seoses pinnase sulamisest tingitud tee konstruktsiooni nõrgenemisega ja vajadusega kaitsta teid lõhkumise eest,

Vastavalt Paide Vallavalitsuse korraldusele nr 50, 06.03.2017:

Keelata 8 tonnise täismassiga ja raskematele masinatele (v.a. ühistransport, prügiautod, piimaautod, vee ja –kanalisatsiooni süsteeme teenindav transport) liiklemine Paide valla kohalikel kruusa- ja pinnaseteedel.  

Transpordikorralduse küsitlusleht - vastamine kuni 30. aprill

Transpordikorralduse küsitluseleht 

Paide Linnavalitsus viib ellu Euroopa Sotsiaalfondi poolt kaasfinantseeritavat projekti "Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemist ettevalmistavad uuringud ja analüüsid". Projekt raames viiakse läbi uuringud/analüüsid neljas igapäevaelu mõjutavas valdkonnas. Need on transpordikorraldus, IKT, haridus- ning sotsiaalvaldkond. Uuringute läbiviimise ajaks on kavandatud apill-juuni 2017. a.

Kolme omavalitsuse ühinemisega seoses on mitmel rahvakoosolekul tõstatatud probleemina transpordi küsimus. Ühinemine iseenesest ei muuda inimeste igapäevaelu korraldust ega liikumisvajadust, kuid seoses sellega on võimalik seda valdkonda parandada ja arendada. Eelkõige puudutab see Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanikke.

Esimese etapina viiakse aprillis elanike hulgas läbi küsitlus. Küsitluse kaudu kaardistatakse inimeste liikumisega seotud probleemid ja ettepanekud. Aprillikuu lehes avaldatakse ka küsitluslehe kupong, mida on võimalik välja lõigata ja edastada kas vallamajja või anda raamatukogu töötaja kätte. Küsitluslehte on võimalik ära  tuua või saata kuni 30. aprillini k. a. Küsitluse tulemusi analüüsides on võimalik saada ülevaade transpordikorralduse muutmise vajadusest ning pakkuda välja lahendusi olukorra parandamiseks.

Olge aktiivsed!

Tiina Larven

Ühinemiskoordinaator

Uudised ja teated

1.juulist 2017 rakenduvad jäätmeveo uued teenustasud

25.04.2017

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus seg...  Loe edasi »

Üleskutse Anna kiriku toetamiseks

Oma annetuse saad teha EELK Anna koguduse kiriku remondi fondi arveldusarvele  SEB EE631010220056672016 märksõnaks "Kiriku heaks", või jumalateenistustel kirikus kohapeal. Märkida annetaja nimi ja isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks. 

Infot  koguduse kohta leiad koguduse kodulehelt www.eelk.ee/anna ja FB-s EELK Anna kogudus

Lähemalt loe siit!