Statistika

Rahvaarv: 1644 (1.jaanuari 2016) seisuga)
Pindala: 300 km²
Suurim asula: Tarbja (261)
Koole: 1
2017. aasta eelarve taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2016. Eelarvetaotlused palume esitada aime.adler@paidevald.ee või Paide Vallavalitsusse - Paide, Pärnu tn 3.

Tuletame meelde, et järgmine kodanikualgatuslike projektide taotlusvoor on 1. oktoober 2016. Spordiprojekte saate aga kirjutada aastaringselt. 
Meeldetuletuseks, et projekti lõppedes esitab taotleja lepingus märgitud tähtajaks aruande volikogu poolt kinnitatud vormil ja kirjutab projektist ja selle tulemustest ka valla lehes. 
Taotlusvorm ja aruandevorm         Spordiprojekti taotlus- ja aruandevorm

Uudised ja teated

30.09.2016 Paide vallavalitsuse 3. oktoobri istungi päevakord

Vallavalitsuse istung toimub 03.oktoobril kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Toimetulekutoetuse määramine Katastriüksuse jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Arvamus vee erikasutusloa väljastamiseks Nurme detailplaneeringu menetlus...  Loe edasi »

26.09.2016 Volikogu 29. septembri istungi päevakord
23.09.2016 Paide tehisjärve detailplaneeringu eskiisi avalikustamine
22.09.2016 Maakonna omavalitsused ootavad hankijatelt e-arveid
31.08.2016 Tiibvarjude täpsusmaandumise Eesti meistrivõistlused Nurmsi lennuväljal.
02.08.2016 Maaelu arengu toetused ja haldusreform

Üleskutse Anna kiriku toetamiseks

Oma annetuse saad teha EELK Anna koguduse kiriku remondi fondi arveldusarvele  SEB EE631010220056672016 märksõnaks "Kiriku heaks", või jumalateenistustel kirikus kohapeal. Märkida annetaja nimi ja isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks. 

Infot  koguduse kohta leiad koguduse kodulehelt www.eelk.ee/anna ja FB-s EELK Anna kogudus

Lähemalt loe siit!