Rahvaküsitluse läbiviimine Paide vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitlus toimub Paide vallas 6. novembril kella 10.00 kuni 20.00 ja 7. novembril 2016 kella 10.00 kuni 20.00. 
LOE SIIT

Uudised ja teated

14.10.2016 17. - 21. oktoober

Esmaspäev 17. oktoober 9.00 Töötajate nõupidamine 15.00 Vallavalitsus Päevakord: Ühekordse toetuse määramine Raha eraldamine Katastriüksuse jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Kinnisasjade liitmine, koha-aadressi ja sihtotstarbe ...  Loe edasi »

23.09.2016 Paide tehisjärve detailplaneeringu eskiisi avalikustamine
22.09.2016 Maakonna omavalitsused ootavad hankijatelt e-arveid
02.08.2016 Maaelu arengu toetused ja haldusreform
11.07.2016 Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2016
27.06.2016 Valmis Tarbja kaugkütte võrgupiirkonna arengukava

Üleskutse Anna kiriku toetamiseks

Oma annetuse saad teha EELK Anna koguduse kiriku remondi fondi arveldusarvele  SEB EE631010220056672016 märksõnaks "Kiriku heaks", või jumalateenistustel kirikus kohapeal. Märkida annetaja nimi ja isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks. 

Infot  koguduse kohta leiad koguduse kodulehelt www.eelk.ee/anna ja FB-s EELK Anna kogudus

Lähemalt loe siit!