30.07.18
Seoses Paide valla, Roosna-Alliku valla ja Paide linna ühinemisega tegutseb alates 01.01.2018 ühise omavalitsusorganina Paide linnavalitsus.
Edaspidi pöörduge Paide linnavalitsuse poole tel 383 8600, e-post: paide@paide.ee.
Paide linna koduleht: paide.ee
 

Viimast korda jagati Tarbjal Paide valla kodanikutunnistusi

19. oktoober Tarbjal

Teavitus!

25. oktoobril 2017 moodustus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Paide linn.

Kuni uue linnapea valimiseni tegutsevad ühinenud omavalitsusüksuste nimel edasi kõikide ühinenud omavalitsusüksuste valitsused ning kuni ühinenud omavalitsuste ametiasutuste ümberkorraldamiseni tegutsevad Paide linna nimel edasi kõikide ühinenud omavalitsusüksuste ametiasutused.

Haldusreformi seaduse § 17 lõike 2 kohaselt alustab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus tööd 1. jaanuaril 2018. 

Seega saavad kõik endise Paide valla külade elanikud oma murede ja avaldustega pöörduda endiselt vallavalitsuse ametnike poole kuni 2017. aasta lõpuni!

 

Lumetõrje teostajate kontaktandmed piirkondlikult:

Talv on ukse ees ja lumi on tulekul. Pöördume siinkohal kodanike poole palvega, eemaldada taluteede äärest võsa 2 m laiuselt ja puude oksad 4 meetri kõrguselt tee kohalt, et lumetõrjetehnika saaks vabalt liikuda teekoridoris. Kui lumetõrjetehnikal puudub oksavaba sõidukoridor kinnistule, siis lund lükatakse ainult sinnamaale, kuhu on võimalik pääseda kinnistu teel. Palume märgistada võimalusel teede ääred puutokkidega pikkusega 1 m vältimaks tee asukohalt kõrvalekaldumist. 

Lund hakatakse lükkama, kui lumekihi keskmine paksus on üle 10 cm ja lumest puhastamise aeg 8 tunni (rasketes oludes 12 tunni) jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist.

Kuna ööpäevas on 24 tundi ja mõnele teele jõutakse varem kui teisele, siis palume varuda kannatust ning arvestada teeolusid. Loodame kõigi mõistvale suhtumisele.

 

Lumetõrjet teostavad 2017-2018 aastal alljärgnevad ettevõtted:

Tarbja-Mündi-Viraksaare piirkond – AS Tariston

Kontaktisikud:  Infoteenistus, 53017690 (ööpäevaringne valve)

Sargvere piirkond - FIE Raido Saavan

Kontaktisik:  Raido Saavan, 5294530

Mustla piirkond - Kõrgemäe Agro OÜ

Kontaktisik:  Karmo Viilup, 53267 250

Anna –Puiatu-Purdi piirkond - OÜ Ten-Gal

Info telefon: 5211028

Uudised ja teated

Paide vallavalitsuse 1. novembri istungi päevakord

30.10.2017

Vallavalitsuse istung toimub 01.novembril kell 15.00 vallamajas. Päevakord: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine Ehituslubade väljastamine Projekteerimistingimuste väljastamine Alaeelarve muutmine Raha eraldamine  Loe edasi »

Üleskutse Anna kiriku toetamiseks

Oma annetuse saad teha EELK Anna koguduse kiriku remondi fondi arveldusarvele  SEB EE631010220056672016 märksõnaks "Kiriku heaks", või jumalateenistustel kirikus kohapeal. Märkida annetaja nimi ja isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks. 

Infot  koguduse kohta leiad koguduse kodulehelt www.eelk.ee/anna ja FB-s EELK Anna kogudus

Lähemalt loe siit!